hero-image

Algemene voorwaarden

Lees hier onze Algemene Voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG. DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN BIJ REFERENTIE OPGENOMEN. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

Deze algemene voorwaarden (of nog, de “Voorwaarden”) tussen u en Dropyourimage zijn van toepassing op uw toegang tot, gebruik van, en deelname aan de Dropyourimage.com website, producten en/of diensten (gezamenlijk de “Diensten”). Deze Voorwaarden veranderen op geen enkele wijze voorwaarden of condities van een andere schriftelijke overeenkomst die u kunt hebben met Dropyourimage. Als u gebruik maakt van de diensten ten behoeve van een entiteit, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent en akkoord gaat met de Voorwaarden voor rekening van de betreffende entiteit en u verantwoordelijk wordt geacht voor het schenden van de voorwaarden. Ter volledigheid van het het doel van deze Voorwaarden, verwijst “Dropyourimage” naar zowel Dropyourimage, directeuren, managers, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden.

1. Account

Om toegang te krijgen tot bepaalde gebieden en functies binnen de Diensten, dient u een account aan te maken. U stemt ermee in om: (a) accurate, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie te voorzien bij het aanmaken van een account; (b) te handhaven en snel uw account bij te werken; (c) het handhaven van de veiligheid van uw account door uw wachtwoord niet te delen met anderen en het beperken van toegang tot uw account en uw computer; (d) Dropyourimage onverwijld in kennis stelt als je ontdekt of anderszins vermoeden hebt op enige inbreuken op de veiligheid in verband met de diensten; en (e) de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account te nemen en alle risico’s van onbevoegde toegang te accepteren.

2. Diensten

De dienst omvat onder meer beeldverwerking, beeldanalyse, beeldweergave, afbeelding caching, afbeelding routing, en foto oplevering (of nog, “de Dienst” of “Diensten”). U controleert de acties die Dropyourimage neemt met betrekking tot uw foto’s. Dropyourimage is geen beeldopslag of hosting service. Om de service te gebruiken, moet u uw foto’s uploaden via onze applicatie naar onze server van TransIP. U bent verantwoordelijk voor wat u uploadt. Dropyourimage biedt beperkte opslagcapaciteit en is niet verplicht om uw inhoud voor altijd bij te houden. Onze opslag is beperkt tot ten minste een half jaar of langer. Als een afbeelding van uw opslag of hosting locatie wordt verwijderd, kan het op Dropyourimage servers blijven staan voor een beperkte tijd. Dropyourimage streeft naar de hoogste kwaliteit en een eind-resultaat op basis van de specificatie die we volgens uw bestelling opleveren. Kunnen geen rechten worden voorbehouden aan het resultaat dat we leveren.

3. User content

Intellectueel eigendom van u als gebruiker. U behoudt alle rechten in afbeeldingen en andere content die u uploadt naar via onze Diensten. Anders dan feedback (zoals hieronder gedefinieerd), waaronder berichten, materialen, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video’s, graphics, applicaties, code, of andere items of materialen (of nog, “user content”). Dropyourimage verleent u een niet-exclusieve, herroepbare licentie voor het gebruiken, opslaan, weergeven, reproduceren, re-post, te wijzigen, afgeleide werken (onder meer via aggregatie), het uitvoeren van de gebruiker inhoud, uitsluitend in het kader van het verstrekken van de Diensten en voor de interne zakelijke doeleinden. Aanvaardbaar gebruik. U zult niet (en zal niet toestaan ​​of anderen toestemming te geven tot) het uploaden, verzenden, verspreiden, opslaan, creëren, verwerven, openbaar te maken, of op andere wijze dingen publiceren via de Dropyourimage Diensten worden ter beschikking gesteld zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dropyourimage: User content die onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, uitbuiting van kinderen, of invasief van privacy of publiciteit rechts; Gebruikers Inhoud die op onjuiste, misleidende of bedrieglijke, inclusief inhoud die verwarrende gelijkenis vertonen met een ander product of applicatie of verkeerde voorstelling of ten onrechte verschijnt impliceert een vereniging met een ander bedrijf; User content die zou vormen, aan te moedigen, of aanwijzingen verstrekken voor een strafbaar feit, of in strijd is met de wet of regelgeving; User content die naar het redelijk oordeel Dropyourimage, kan Dropyourimage of anderen blootstellen aan schaden of aansprakelijkheid; User content die informatie of inhoud die je niet het recht om op grond van een wet of onder contractuele of fiduciaire relaties beschikbaar te maken hebben bevat; User content die het octrooi, handelsmerk, handelsgeheimen, auteursrechten, intellectuele eigendom, privacy, of andere eigendomsrechten van een partij kan in strijd zijn; Privé-informatie van derden, inclusief adressen, telefoonnummers en creditcardgegevens; of User content die virussen, beschadigde gegevens, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden bevat. Rechten en verplichtingen. Dropyourimage behoudt zich het recht, maar niet de verplichting, om user content te controleren en om de toegang van elke gebruiker die deze Voorwaarden schendt, te blokkeren. of te verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het vervangen van user Content op eigen kosten. Als u de user Content van de Diensten verwijdert, kan Dropyourimage de user Content voor een commercieel redelijke termijn als back-up, archivering, of audit doeleinden behouden.

4. Materiaal

Intellectuele eigendom. Dropyourimage behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend. Met uitzondering van de licentie expliciet verleent in deze Voorwaarden, behoudt u geen enkele rechten in of op de Diensten door implicatie, uitsluiting of andere wettelijke bepalingen, en alle rechten in en op de Diensten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden toegekend worden zijn hierbij gereserveerd en behouden door Dropyourimage. Dropyourimage behoudt alle rechten, aanspraken en belangen van en in alle informatie, materialen en inhoud (waaronder tekst, afbeeldingen, gegevens, formatteren, grafieken, ontwerpen, HTML, look and feel, foto’s, muziek, geluiden, beelden, software, video’s , ontwerpen, lettertypen, source en object code, formaat, queries, algoritmen en andere inhoud). Dropyourimage’s materiaal wordt beschermd in alle vormen, media en technologieën, reeds bekend of later ontwikkeld. Licentie. Op voorwaarde dat u voldoet aan deze voorwaarden, verleent Dropyourimage u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot de Diensten, uitsluitend met het doel van het gebruik van de Diensten op de manier toegestaan ​​door deze Voorwaarden. Als Dropyourimage, naar eigen goeddunken, kiest een aanpassing, upgrade of aanvulling van de originele Diensten door te voeren, zal deze licentie een compatibele upgrade of aanvulling ondergaan, tenzij de betreffende upgrade vergezeld gaat met een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van deze nieuwe licentie van toepassing zijn. Beperkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gedrag (en het gedrag van iedereen die gebruik maakt van de Diensten namens u) met betrekking tot de Diensten, die u op eigen risico gebruikt. Behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan ​​door Dropyourimage, zult u niets doen, en niets toestaan ​​aan derden, om één van de volgende dingen te ondernemen: kopiëren, aanpassen, hacken, of reproduceren van de Diensten; distribueren van de Diensten of de Diensten beschikbaar maken via een netwerk waarbij geautomatiseerde apparaten tegelijk interageren met de Diensten; verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of sublicentie van de Diensten; wijzigen, exporteren, vertalen, of afgeleide werken van de Diensten; verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van auteursrecht, merkenrecht of andere kennisgeving in eigendomsrechten of labels op of in de Diensten; decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen de broncode te ontdekken, onderliggende ideeën of algoritmes van de Diensten of enig onderdeel van de Diensten, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving; gebruik maken van de Diensten op een manier die voor verstoring van, of een negatieve invloed hebben op, of blokkeren van andere gebruikers van de Diensten, of schade toerichten, storingen, overbelasting of aantasting van het functioneren van de Diensten; stalken, intimideren, bedreigen, lastig te vallen, of ongemak voor andere gebruikers van de Diensten veroorzaken; imiteren of gebruik maken van de Diensten door verkeerde voorstelling van uw connectie met een persoon of entiteit; gebruik maken van de Diensten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of zich bezighouden met, aanmoedigen, of bevordering van een illegale activiteit of een andere activiteit die deze voorwaarden schendt; of inbreuk maken op de rechten van Dropyourimage of een derde partij. Schending. Het schenden (of overtreden) van één van de voorgaande beperkingen, zal uw licentie om de Diensten te gebruiken onmiddellijk en automatisch te beëindigen, en hebt u inbreukt genaakt op de rechten van Dropyourimage, met als gevolg dat u zich kan blootstellen aan vervolging en schadevergoeding.

5. Eigendom en feedback

Dropyourimage is eigenaar van de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, alle feedback, suggesties, ideeën of andere informatie of materialen met betrekking tot Dropyourimage of de Diensten geleverd, hetzij via e-mail, het plaatsen via de Dienten, of op andere wijze (“feedback”) . Voor alle duidelijkheid, is feedback niet de user content die u uploadt voor het enige doel van het gebruik van de Diensten. Alle feedback die u indient is niet-vertrouwelijk en eigendom van Dropyourimage. Dropyourimage het onbeperkte recht over het gebruik en de verspreiding van dergelijke feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet afstand van rechten om de feedback (met inbegrip van alle auteursrechten of morele rechten). Stuur geen Dropyourimage feedback als u verwacht eigenaar te blijven of het recht te claimen op uw feedback. Dropyourimage heeft ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derde wanneer enige vorm van schending van intellectueel eigendomsrecht of het recht op privacy is geschonden. Verder gaat u ermee akkoord alle feedback die smadelijk, illegaal, beledigend of anderszins inbreuk maakt op enig recht van een derde partij, of in strijd is met enige overeenkomst tussen u deze derde partij.

6. Metadata en analytics

Dropyourimage maakt gebruik van gepatenteerde software om beelden te verwerken en te analyseren. Wanneer Dropyourimage een afbeelding voor u verwerkt, verzamelt en analyseert de software de metadata van de afbeelding. Dropyourimage kan deze metadata verzamelen voor meer informatie te leren over de beeldverwerken en te helpen bij het verbeteren van de dienstverlening . Dropyourimage verzamelt tevens analyse data over beelden en processen. Zo kan Dropyourimage bijhouden; hoe vaak beelden zijn geraadpleegd, gegevens over de prestaties van de beelden, en andere dergelijke technische informatie. Dropyourimage behoudt zich alle rechten om de metadata en data analyse te verzamelen in de loop van het verstrekken van de Diensten.

7. Privacy

Lees Dropyourimage’s privacybeleid voor meer informatie over de data die we verzamelen, gebruiken, en al dan niet vrijgeven aan personen die gebruik maken van de Diensten.

8. Inhoud van derden

Dropyourimage kan content van derden weer te geven door middel van de Diensten of kan informatie vrijgeven aan producten of diensten van derden. Uw interacties met een dergelijke derde partijen, en de eventuele voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke interacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en de toepasselijke derde partijen. Dropyourimage is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade opgelopen als gevolg van een dergelijke interactie of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke informatie van derden ter beschikking gesteld via de Diensten.

9. Handelsmerken

Dropyourimage naam, handelsmerken, logo’s, en eventuele andere Dropyourimage producten, namen van de diensten, of slogan opgenomen in de Diensten zijn eigendom van Dropyourimage en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden (geheel of gedeeltelijk) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Dropyourimage . De look en feel van de Diensten, met inbegrip van alle aangepaste grafische afbeeldingen, pictogrammen en scripts vormen dienstmerken of handelsmerken van Dropyourimage en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden (geheel of gedeeltelijk) zonder Dropyourimage voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s in de Diensten vernoemd, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars, en het gebruik van dergelijke handelsmerken van derden kan schaden toerichten in het voordeel van de eigenaar. Het gebruik van dergelijke handelsmerken van derden is bedoeld om de interoperabiliteit te duiden en niet een affiliatie door Dropyourimage en haar licentiegevers met een dergelijk bedrijf.

10. Auteursrechten

Inbreuken op auteursrechten. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke wetgeving, heeft Dropyourimage een beleid te beëindigen, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, gebruikers die geacht worden herhaaldelijke inbreuken en/of overtredingen te hebben gepleegd. Dropyourimage kan ook, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Diensten en de toegang van gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van recidive, beëindigen.

11. Wijzigingen in de diensten

Dropyourimage kan beoordelen om, te verbeteren, te wijzigen of te beëindigen (tijdelijk of permanent) van de Diensten of andere functies, informatie, materialen of inhoud met betrekking tot de Diensten. Als Dropyourimage een materiële wijziging maakt van de Diensten, zal Dropyourimage u van tevoren inlichten, via e-mail of via andere communicatiekanalen, en geven we u de mogelijkheid om uw gebruik van de Diensten te beëindigen.

12. Opschorting of beëindiging

Dropyourimage behoudt het recht om op elk moment uw licentie om toegang te krijgen of gebruik maken van de Diensten op te schorten, hetzij onmiddellijk door schending van de Voorwaarden of door opzeg met 30 dagen van tevoren uw toegang tot de Diensten te beëindigen. U kunt uw account bij Dropyourimage te allen tijde beëindigen door uw account te verwijderen. U zal niet langer in staat zijn om toegang te krijgen of gebruik maken van de diensten na uw beëindiging of opschorting. Dropyourimage levert inzake een redelijke inspanning om uw user content van de Diensten binnen 30 dagen na ontbinding te verwijderen. U erkent echter dat de user content kan worden opgeslagen als cache tijdens deze periode. Dropyourimage behoudt zich het recht, maar niet de plicht zich te verbinden aan passende juridische maatregelen, waaronder het nastreven van civiele, strafrechtelijke of verbodsherstel tegen u als voortzetting van het gebruik van de Diensten tijdens de schorsing of na beëindiging. Dropyourimage kan vergoedingen zoals advocaatkosten en gerechtelijke kosten machtigen van u voor het voorzetten van dergelijke acties. Deze Voorwaarden zullen blijven gelden terwijl je licentie voor toegang tot of gebruik van de Diensten wordt opgeschort en nadat het is beëindigd. Met uitzondering van de aan u toegang tot en gebruik van de Dienst-licentie, zullen alle bepalingen, voorwaarden en beperkingen zoals beschreven in deze Voorwaarden de beëindiging overleven.

13. Aansprakelijkheid en garanties

Risico’s. Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De dienst wordt verricht op een “als is” en “als beschikbare” basis. Dropyourimage wijst alle aansprakelijkheid, garanties en vertegenwoordigingen (expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk) met betrekking tot deze voorwaarden, de Diensten, Dropyourimage materiaal en handelsmerken, inclusief deze van derden, of vermeende ontstaan door de toepassing van de wet, op grond van gewoonte of gebruik in handel, door de loop van omstandigheden of anderszins, met inbegrip van alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, af. Garanties. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft Dropyourimage geen garantie, en wijst alle aansprakelijkheid af voor: (a) de volledigheid, juistheid, beschikbaarheid, tijdigheid, beveiliging of betrouwbaarheid van de Dienst of enig Dropyourimage materiaal, (b) eventuele schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens of andere schade die voortvloeit uit uw toegang tot of het gebruik van de dienst, elke Dropyourimage materiaal, of een gebruiker inhoud; (c) het schrappen van, of het niet opslaan of verzenden, iedere gebruiker de inhoud en andere communicatie onderhouden door de Dienst, en (d) de vraag of de dienst voldoet aan uw eisen of beschikbaarheid van de Dienst, op veilige of foutloze basis. Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen via Dropyourimage of via de Dienst, geeft enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is opgemaakt.

14. Schadeloosstelling

U zal Dropyourimage verdedigen, schadeloos te stellen en vrijwaren van en tegen elke feitelijke of dreigende rechtzaak, acties, procedures (bij wet of in het eigen vermogen), claims, schade, betalingen, tekortkomingen, boetes, vonnissen, schikkingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten, kosten, boetes, rente, en uitgaven) die voortvloeien uit of in verband met uw gedrag of het gedrag van een derde partij met behulp van uw account met betrekking tot de Diensten, met inbegrip van alle user content of feedback, en de schending (of vermeende schending) van deze Voorwaarden of de rechten van derden door u of een derde partij met uw account.

15. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Dropyourimage niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige incidentele, speciale, indirecte, gevolgtrekkend, of welke bestraffende schade dan ook, voortvloeiende uit of in verband met deze Voorwaarden, de Dienst, het Dropyourimage materiaal of handelsmerken van derden, ongeacht de oorzaak, ongeacht de theorie van aansprakelijkheid (contract, garantie, onrechtmatige daad met inbegrip van nalatigheid, hetzij actief, passief of toegerekend, productaansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie), zelfs als Dropyourimage is geadviseerd geweest over de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Dropyourimage hoger zijn het bedrag dat u Dropyourimage betaalde in de afgelopen zes maanden voor de Dienst die aanleiding gaf tot de vordering.

16. Toepasselijk recht

De federale rechtbanken in Rotterdam, Nederland, zal de exclusieve bevoegdheid over iedere rechtzaak hebben in verband met de Diensten beschreven in deze Voorwaarden die niet onderhevig is aan de arbitrage, en u en Dropyourimage gaat hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord en aan de exclusieve bevoegdheid van dergelijke rechtbanken. Deze Voorwaarden en uw toegang tot of het gebruik van de Diensten worden beheerst door, uitgelegd in overeenstemming met en onder de wetten van Nederland afgedwongen zonder toevlucht te nemen tot zijn conflict van wettelijke bepalingen.

17. Amendement

Dropyourimage behoudt zich het recht voor om wijzigingen of aanpassingen door te voeren aan deze Voorwaarden van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken. Als Dropyourimage wijzigingen aanbrengt aan deze Voorwaarden, zal Dropyourimage u in kennis te stellen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail of door het plaatsen van de gewijzigde Voorwaarden via de Diensten en het updaten van de laatste update datum bovenaan deze Voorwaarden. Alle gewijzigde Voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn op de Diensten op de datum waarop ze worden geplaatst zijn, tenzij Dropyourimage anders in haar mededeling over de gewijzigde Voorwaarden stelt. Elke gewijzigde Voorwaarden zal prospectief van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten en na dergelijke wijzigingen van kracht zijn. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen zal uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen aangeven. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u het gebruik van de Diensten onmiddellijk te beëindigen.

18. Diversen

Volledigheid. Deze Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken tussen de partijen met betrekking tot de Diensten. Deze Voorwaarden wijzigen in geen enkel geval de voorwaarden of bepalingen van enige andere elektronische of schriftelijke overeenkomst die u met Dropyourimage voor de Diensten of voor een ander Dropyourimage product of dienst heeft. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en enige andere overeenkomst die u met Dropyourimage heeft, zullen de voorwaarden van deze andere overeenkomst enkel gelden als deze voorwaarden specifiek geïdentificeerd en verklaard worden overschreven door deze andere overeenkomst. Begunstigden. Niets in deze Voorwaarden creëert of kan worden opgevat als een werkgever/werknemer, gezamenlijke onderneming of een partnerschaprelatie tussen u en Dropyourimage. Tenzij uitdrukkelijk anders elders in deze Voorwaarden beschreven, zullen er geen derde begunstigden zijn voor deze Algemene Voorwaarden. Geldigheid. Dropyourimage’s falen of vertraging in de uitoefening van enig recht, macht of voorrecht beschreven in deze Voorwaarden zal niet werken als een verklaring van afstand daarvan. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is (met inbegrip van de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking hierboven vermeld), dan wordt die bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de overige bepalingen van deze Voorwaarden, en onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid. Dropyourimage is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van Dropyourimage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overstroming, buitengewone weersomstandigheden, aardbevingen, een daad van God, brand, oorlog, oproer, rellen, arbeidsconflict, ongevallen, actie van een regering, communicatie, stroomuitval, of apparatuur of software storing. Koppen zijn beschrijvend. De koppen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend en gemakshalve beschrijvend en kunnen niet worden gebruikt ter beperken van de Voorwaarden. Zoals gebruikt in deze Voorwaarden, “met inbegrip van” betekent “inclusief (zonder beperking).” Overdracht. U mag niets toewijzen of overdragen van één van uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dropyourimage. Dropyourimage kan toewijzen of overdragen of al haar rechten uit hoofde van deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, zonder uw toestemming of goedkeuring

19. Vragen

Als u nog vragen heeft over het gebruik van de Diensten, kunt u mailen naar [email protected]